ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հետադարձ կապ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Երևան - 0015
Արգիշտիի փող. 1
Երևանի քաղաքապետարանի երկրորդ մասնաշենք - Փ. Բուզանդի 1/3
Հեռ.` (374 11) 514-000

«Մեկ պատուհան»
Էլ․փոստ` info@yerevan.am

Լրատվության վարչություն
Էլ․փոստ` press@yerevan.am