ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տեղեկություններ II կատեգորիայի օբյեկտների համար տրված քաղաքաշինական թույլտվությունների տևողությունների վերաբերյալ

Ստորև, ամսական կտրվածքով տեղեկություններ են հրապարակված II կատեգորիայի ռիսկայնության աստիճան ունեցող օբյեկտների շինարարական աշխատանքների իրականացման համար՝ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կառուցապատողներին տրամադրված քաղաքաշինական թույլտվությունների տևողությունների վերաբերյալ.

 

2017 թվականի դեկտեմբեր ամիս՝

 

 

2018 թվականի առաջին եռամսյակ

 

2018 թվականի ապրիլ ամիս՝ 

 

 

2018 թվականի մայիս ամիս՝

 

 

2018 թվականի հունիս ամիս՝ 

 

 

2018 թվականի հուլիս ամիս՝

 

 

2018 թվականի օգոստոս ամիս՝ 

 

 

2018 թվականի սեպտեմբեր ամիս՝ 

 

 

2018 թվականի հոկտեմբեր ամիս՝ 

  

 

 

2018 թվականի նոյեմբեր ամիս՝

 

 

2018 թվականի դեկտեմբեր ամիս՝

 

 

2019 թվականի հունվար ամիս՝