ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տեղեկություններ II կատեգորիայի օբյեկտների համար տրված քաղաքաշինական թույլտվությունների տևողությունների վերաբերյալ

Ստորև, ամսական կտրվածքով տեղեկություններ են հրապարակված II կատեգորիայի ռիսկայնության աստիճան ունեցող օբյեկտների շինարարական աշխատանքների իրականացման համար՝ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կառուցապատողներին տրամադրված քաղաքաշինական թույլտվությունների տևողությունների վերաբերյալ.

 

2018 թվականի դեկտեմբեր ամիս՝

 

 

2019 թվականի հունվար ամիս՝

 

 

 2019 թվականի փետրվար ամիս՝

 

 

 2019 թվականի մարտ ամիս՝

 

 

 2019 թվականի ապրիլ ամիս՝

 

 

 2019 թվականի մայիս ամիս՝

 

 

2019 թվականի հունիս ամիս՝

 

 

2019 թվականի հուլիս ամիս՝

 

 

2019 թվականի օգոստոս ամիս՝

 

 

2019 թվականի սեպտեմբեր ամիս՝

 

 

2019 թվականի հոկտեմբեր ամիս՝

 

 

2019 թվականի նոյեմբեր ամիս՝

 

 

2019 թվականի դեկտեմբեր ամիս՝