ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տեղեկություններ II կատեգորիայի օբյեկտների համար տրված քաղաքաշինական թույլտվությունների տևողությունների վերաբերյալ

Ստորև, ամսական կտրվածքով տեղեկություններ են հրապարակված II կատեգորիայի ռիսկայնության աստիճան ունեցող օբյեկտների շինարարական աշխատանքների իրականացման համար՝ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կառուցապատողներին տրամադրված քաղաքաշինական թույլտվությունների տևողությունների վերաբերյալ.

 

2020 թվականի դեկտեմբեր՝

 

 

2021 թվականի հունվար՝

 

 

2021 թվականի փետրվար՝

 

 

2021 թվականի մարտ՝

 

 

 2021 թվականի I եռամսյակ

 

 

2021 թվականի ապրիլ՝