ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տեղեկություններ II կատեգորիայի օբյեկտների համար տրված քաղաքաշինական թույլտվությունների տևողությունների վերաբերյալ

Ստորև ամսական կտրվածքով տեղեկություններ են հրապարակված II կատեգորիայի ռիսկայնության աստիճան ունեցող օբյեկտների շինարարական աշխատանքների իրականացման համար՝ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կառուցապատողներին տրամադրված քաղաքաշինական թույլտվությունների տևողությունների վերաբերյալ.

 

 

2021 թվականի դեկտեմբեր՝

 

 

 2021 թվականի IV եռամսյակ

 

 

2022 թվականի հունվար՝

 

 

2022 թվականի փետրվար՝

 

 

2022 թվականի մարտ՝

 

 

 2022 թվականի I եռամսյակ

 

 

2022 թվականի ապրիլ՝