ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տեղեկություններ II կատեգորիայի օբյեկտների համար տրված քաղաքաշինական թույլտվությունների տևողությունների վերաբերյալ

Ստորև, ամսական կտրվածքով տեղեկություններ են հրապարակված II կատեգորիայի ռիսկայնության աստիճան ունեցող օբյեկտների շինարարական աշխատանքների իրականացման համար՝ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կառուցապատողներին տրամադրված քաղաքաշինական թույլտվությունների տևողությունների վերաբերյալ.

 

 2019 թվականի դեկտեմբեր՝

 

 

 2020 թվականի հունվար՝

 

 

2020 թվականի փետրվար՝

 

 

2020 թվականի մարտ՝

 

 

2020 թվականի ապրիլ՝

 

 

2020 թվականի մայիս՝

 

 

2020 թվականի հունիս՝

 

 

2020 թվականի հուլիս՝

 

 

 

2020 թվականի օգոստոս՝

 

 

2020 թվականի սեպտեմբեր՝

 

 

2020 թվականի հոկտեմբեր՝