ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տեղեկություններ II կատեգորիայի օբյեկտների համար տրված քաղաքաշինական թույլտվությունների տևողությունների վերաբերյալ

Ստորև, ամսական կտրվածքով տեղեկություններ են հրապարակված II կատեգորիայի ռիսկայնության աստիճան ունեցող օբյեկտների շինարարական աշխատանքների իրականացման համար՝ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կառուցապատողներին տրամադրված քաղաքաշինական թույլտվությունների տևողությունների վերաբերյալ.

 

2020 թվականի դեկտեմբեր՝

 

 

2021 թվականի հունվար՝

 

 

2021 թվականի փետրվար՝

 

 

2021 թվականի մարտ՝

 

 

 2021 թվականի I եռամսյակ

 

 

2021 թվականի ապրիլ՝

 

 

2021 թվականի մայիս՝

 

 

2021 թվականի հունիս՝

 

 

 2021 թվականի II եռամսյակ

 

 

2021 թվականի հուլիս՝

 

 

2021 թվականի օգոստոս՝

 

 

2021 թվականի սեպտեմբեր՝

 

 

 2021 թվականի III եռամսյակ

 

 

2021 թվականի հոկտեմբեր՝