ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կառուցապատման հրապարակի սահմանազատող ժամանակավոր ցանկապատի պատկեր

 

Երևան քաղաքի ավագանու 16 մարտի 2012 թ. N 405-Ն  որոշմամբ սահմանված լրացուցիչ պայմանների համաձայն՝ Երևան քաղաքում կառուցապատվող օբյեկտների շինարարական հրապարակները պետք է շրջակայքից սահմանազատված լինեն ժամանակավոր ցանկապատով՝ հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծի շինարարական հրապարակի կազմակերպման պահանջներին համապատասխան։

 

Սահմանազատող ժամանակավոր ցանկապատի արտաքին տեսքի համար առաջարկվում է օգտագործել հետևյալ պատկերը․

 

 Տպագրության համար ֆայլը կարող եք ներբեռնել այստեղից

 

 

PDF 411 ՄԲ

 

 

CDR 440 ՄԲ