ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

19.01.2021

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

ՈՐՈՇՈՒՄ


103-Ա 19.01.2021թ.

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ԾԵՐԵՆՑԻ ՓՈՂՈՑԻ Հ.77 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀՈՂՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ, ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆԸ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍՏԵՓԱՆ ՍԱՐԳՍԻ ԹՈՔԱՏԼՅԱՆԻ, ՍԱՐԳԻՍ ՄԻՍԱԿԻ ԹՈՔԱԹԼՅԱՆԻ, ՄԻՍԱԿ ՍԱՐԳՍԻ ԹՈՔԱԹԼՅԱՆԻ, ԱՐՏՅՈՄ ՍԱՐԳՍԻ ԹՈՔԱԹԼՅԱՆԻ, ՍԻՐՎԱՐԴ ԶԱՎԵՆԻ ԹՈՔԱԹԼՅԱՆԻ, ՍԵԴՐԱԿ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ԹՈՔԱԹԼՅԱՆԻ, ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԵԴՐԱԿԻ ԹՈՔԱԹԼՅԱՆԻ, ՎԵՐԺԻՆԵ ՄԻՆԱՍԻ ԱՐԹԻՆՅԱՆԻ, ՔՆԱՐԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ԹՈՔԱԹԼՅԱՆԻ, ԳՈՀԱՐ ՍՏԵՓԱՆԻ ԹՈՔԱԹԼՅԱՆԻ, ԹԻՆԱ ԱՐՄԵՆԻ ԽԱՌԱՏՅԱՆԻ,ՆԱՐԻՆԵ ՄԻՍԱԿԻ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆՀարցի քննարկման համար հիմք է հանդիսացել Ստեփան Սարգսի Թոքատլյանի(ծնված 03.09.1935թ.),Սարգիս Միսակի Թոքաթլյանի(ծնված 12.08.1969թ.),Միսակ Սարգսի Թոքաթլյանի(ծնված 20.07.1993թ.),Արտյոմ Սարգսի Թոքաթլյանի(ծնված 18.04.1996թ.), Սիրվարդ Զավենի Թոքաթլյանի(ծնված 14.02.1947թ.),Սեդրակ Հովհաննեսի Թոքաթլյանի(ծնված 28.03.1985թ.),Հովհաննես Սեդրակի Թոքաթլյանի(ծնված 20.06.1958թ.),Վերժինե Մինասի Արթինյանի(ծնված 12.10.1961թ.),Քնարիկ Հովհաննեսի Թոքաթլյանի(ծնված 11.09.1981թ.), Գոհար Ստեփանի Թոքաթլյանի(ծնված 07.03.1971թ.),Թինա Արմենի Խառատյանի(ծնված 03.08.1993թ.),Նարինե Միսակի Ավանեսյանի (ծնված 01.12.1970թ.) դիմումը։ Երևանի Ծերենցի փողոցի հ.77 հասցեում ընդհանուր հողամասի մակերեսը փաստացի կազմում է 329.7քմ, որից 56.3քմ մակերեսով հողամասը Ստեփան Սարգսի Թոքատլյանին, Սարգիս Միսակի Թոքաթլյանին, Միսակ Սարգսի Թոքաթլյանին,Արտյոմ Սարգսի Թոքաթլյանին, Սիրվարդ Զավենի Թոքաթլյանին,Սեդրակ Հովհաննեսի Թոքաթլյանին, Հովհաննես Սեդրակի Թոքաթլյանին, Վերժինե Մինասի Արթինյանին, Քնարիկ Հովհաննեսի Թոքաթլյանին,Գոհար Ստեփանի Թոքաթլյանին, Թինա Արմենի Խառատյանին, Նարինե Միսակի Ավանեսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող բնակելի տան զբաղեցրած հողամասն է(ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 26.06.2019թ. հ.3894, h.3896, 08.09.20202.h.3830 վկայագրերը) ։
Հաշվի առնելով, որ բնակելի տունը կառուցվել է մինչև 2001 թվականը, ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի 25.07.2019թ հ.1-0082, «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ-ի 21.08.2019թ. հ.12795 գրությունները, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության 07.12.2020թ. հ.20-Ել-Թ-317 եզրակացությունը, համաձայն որի Երևանի Ծերենցի փողոցի հ.77 բնակելի տան զբաղեցրած և դրա սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասը համապատասխանում է հողային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1, 2, 3 կետերով սահմանված պահանջներին և ընդգրկված չէ նույն օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով նախատեսված հողամասերի ցանկում, ղեկավարվելով հողային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 8-րդ մասով, <<Իրավունք հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին>> օրենքի 2-րդ և 3-րդ հոդվածով.

1.Վերականգնել Երևանի Ծերենցի փողոցի հ.77 հասցեում Ստեփան Սարգսի Թոքատլյանին, Սարգիս Միսակի Թոքաթլյանին, Միսակ Սարգսի Թոքաթլյանին, Արտյոմ Սարգսի Թոքաթլյանին, Սիրվարդ Զավենի Թոքաթլյանին, Սեդրակ Հովհաննեսի Թոքաթլյանին, Հովհաննես Սեդրակի Թոքաթլյանին, Վերժինե Մինասի Արթինյանին, Քնարիկ Հովհաննեսի Թոքաթլյանին, Գոհար Ստեփանի Թոքաթլյանին, Թինա Արմենի Խառատյանին, Նարինե Միսակի Ավանեսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող բնակելի տան զբաղեցրած հողամասի հողհատկացման հիմքերը 54.7քմ մակերեսով հողամասի չափով, բնակելի տանը կից հողամասի սեփականության իրավունքը 273.4քմ մակերեսով հողամասի չափով՝ ճանաչելով նրանց սեփականության իրավունքը 329.7քմ մակերեսով հողամասի և 273.4քմ մակերեսով հողամասի վրա գտնվող շենք-շինությունների նկատմամբ։ 

2.Հողամասի սահմանները որոշվում են Երևանի քաղաքապետի կողմից հաստատված հատակագծով։
3.Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Երևանի քաղաքապետին կամ դատական կարգով՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկամսյա ժամկետում։
4.Սույն որոշման կատարման կազմակերպումն ու պատասխանատվությունը դնել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության պետի վրա։
5.Որոշման կատարման հսկողությունը դնել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի վրա։

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                                                                                      ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ