ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

18.05.2020

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

ՈՐՈՇՈՒՄ


1665-Ա 18.05.2020թ.

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 29-Ի Հ.3572-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> օրենքի 33-րդ հոդվածով և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-ի հ.1419-Ն որոշմամբ.
1. Երևանի քաղաքապետի 2018 թվականի նոյեմբերի 29-ի <<Հանձնաժողով ստեղծելու մասին>> հ.3572-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1)որոշման հավելվածում՝ <<Հ.Թունյան>>, <<Ա.Կարապետյան>>, <<Ա.Ամյան>>, <<Ռ.Զաքարյան>> բառերը փոխարինել համապատասխանաբար՝ <<Ա.Մուրադյան>>, <<Վ.Խանզադյան>>, <<Գ.Խաչատրյան>>, <<Լ.Հովհաննիսյան>> բառերով:

 


ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                     Հ.ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ