ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

23.02.2021

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

ՈՐՈՇՈՒՄ


394-Ա 23.02.2021թ.

 


ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 3473-Ա
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ինմասով՝
1. Երևանի քաղաքապետի 2019 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Լիազորություններ վերապահելու և Երևանի քաղաքապետի 2012 թվականի փետրվարի 3-ի «Լիազորություններ վերապահելու մասին» N 883-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 3473-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) որոշման 6-րդ հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված N 1-ի:
2) որոշման 16-րդ հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված N 2-ի։

 

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                    Հ.ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ