ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

24.02.2021

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

ՈՐՈՇՈՒՄ


409-Ա 24.02.2021թ.

 


2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 13-Ի N 01/19-Ք-1437-01
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 


Հիմք ընդունելով <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> օրենքի 33-րդ հոդվածի պահանջները և հաշվի առնելով <<Ի Էմ Սի>> փակ բաժնետիրական ընկերության ներկայացուցչի 15.02.2021 թվականի հ.Ա2688 դիմումը՝
1. Երևանի քաղաքապետի 2021 թվականի հունվարի 13-ի N 01/19-Ք-1437-01 ավարտական ակտի 2-րդ կետը լրացնել <<22.09.2020թ. N 01/18-89513-1321>> բառերով:
2. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն ապահովում է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը:

 


ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                                        Հ.ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ