ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

23.02.2021

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
151-Ա 23.02.2021թ.


ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 4-Ի Հ.538-Ա
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի և «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 49-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներով.
1.Երևանի քաղաքապետի 2020 թվականի հունիսի 4-ի «Երևանի համայնքային ենթակայության ընկերությունների և կազմակերպությունների հաշվեկշռից դուրսգրված տրանսպորտային միջոցների խոտանումից առաջացած ջարդոնի իրացման գործընթացը կազմակերպելու նպատակով հանձնաժողով ձևավորելու և դրա անհատական կազմը հաստատելու մասին» հ.538-Ա կարգադրության 1-ին կետում՝ «պետի տեղակալ» բառերը փոխարինել «պետ» բառով:

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                 Հ.ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ