ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

14.01.2020

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

2-Ա 14.01.2020թ.


ՀՀ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ 2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ
ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ` ԵՐԵՎԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՓՈՒԼԵՐԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵԻ ԵՎ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի՝ 05.04.2011թ. հ.280-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների կազմակերպման և անցկացման կարգը» և Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչության առաջարկությունը՝
1. Հաստատել ՀՀ դպրոցականների՝ 2019-2020 ուստարվա առարկայական օլիմպիադաների` Երևանի տարածքային և քաղաքային փուլերը նախապատրաստող և անցկացնող կազմկոմիտեի, առարկայական հանձնաժողովների անդամների անվանական կազմերը՝ համաձայն հ.հ. 1, 2 և 3 հավելվածների:
2. Կարգադրության կատարման կազմակերպումն ու պատասխանատվությունը դնել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչության պետի վրա:
3. Կարգադրության կատարման հսկողությունը դնել Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Տ.Վիրաբյանի վրա:

 


ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                     Հ.ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ