ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

17.05.2019

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ


470-Ա 17.05.2019թ.

 ԵՐԵՎԱՆԻ «ՓԱՐԿԻՆԳ ՍԻԹԻ ՍԵՐՎԻՍ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի     50-րդ հոդվածով և 52-րդ հոդվածի 12-րդ մասով.

1.Հանձնարարել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի վերահսկողության վարչության պետին՝ 2019  թվականի  մայիսի 23-ից  մինչև հունիսի 24-ը  իրականացնել Երևանի «Փարկինգ Սիթի Սերվիս» փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) գործունեության ուսումնասիրություն։

2. Ուսումնասիրության իրականացման համար ստեղծել աշխատանքային խումբ՝ հետևյալ կազմով.

 

Աշխատանքային խմբի  ղեկավար

 

Արթուր Ավետիսյան                                     Երևանի քաղաքապետարանի  աշխատակազմի     

                                                                վերահսկողության   վարչության   պետ

 

                                                         

Աշխատանքային խմբի անդամներ

 

 Սերգեյ Եղիազարյան                                Երևանի  քաղաքապետարանի աշխատակազմի

                                                              վերահսկողության վարչության  պետի տեղակալ

 

Արմեն Մելիքջանյան                                 Երևանի  քաղաքապետարանի աշխատակազմի

                                                              վերահսկողության վարչության  գլխավոր  մասնագետ 

                                                          

Արմենուհի Մանուկյան                               Երևանի   քաղաքապետարանի  աշխատակազմի

                                                              վերահսկողության վարչության առաջատար մասնագետ                                   

                                                           

Սուրեն Սարգսյան                                     Երևանի   քաղաքապետարանի աշխատակազմի

                                                              վերահսկողության վարչության  առաջատար  մասնագետ                 

                                                          

      

Անհրաժեշտության դեպքում աշխատանքային խմբում կարող են ներգրավվել նաև համապատասխան   մասնագետներ։

3. Ընկերության տնօրենին` ուսումնասիրության իրականացման ժամանակահատ-վածում աշխատանքային խմբին ապահովել անհրաժեշտ աշխատանքային պայմաններով և տեղեկատվությամբ։

4.Աշխատանքային խմբին՝ ուսումնասիրությունն ավարտելուց հետո արդյունքներն ամփոփել և հնգօրյա ժամկետում ներկայացնել Երևանի քաղաքապետին։

5. Սույն կարգադրության կատարման կազմակերպումն ու պատասխանատվությունը դնել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի վերահսկողության վարչության      պետի  վրա։

        

 

 

                                              

     ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                        Հ.ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ