ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Փոքր և միջին ձեռնարկությունների ենթակառուցվածքների օբյեկտների օրինակելի նախագծերի կատալոգ

 

ԳՐՔԵՐԻ Եւ ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈւՅՔՆԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐ

 

Մեկ մոդուլով 150 քառ.մ մակերեսով պահեստ   

 

 

Երկու մոդուլով 300 քառ.մ մակերեսով պահեստ

 

Չորս մոդուլով 600 քառ.մ մակերեսով պահեստ

 

Տաս մոդուլով 1500 քառ.մ մակերեսով պահեստ

 

 

   

 


ՋԵՐՄԱՏՆԵՐ

 

Մեկ մոդուլով 150 քառ.մ ջերմատուն

 

Երկու մոդուլով 250 քառ.մ ջերմատուն

  

 

 

Երեք մոդուլով 300 քառ.մ ջերմատուն

 

 

 

Չորս մոդուլով 500 քառ.մ ջերմատուն

 

Հինգ մոդուլով 1000 քառ.մ ջերմատուն

 

Ջերմատան օժանդակ կառույց

 

 

 ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՄԱՍԵՐ


Մեկ մոդուլով 150 քառ.մ արտադրամաս

 

Երկու մոդուլով 300 քառ.մ արտադրամաս

 

Երեք մոդուլով 500 քառ.մ արտադրամաս

 ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈւԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ

 

Մեկ մոդուլով 150 քառ.մ սառնարան

 

Երկու մոդուլով 300 քառ.մ սառնարան

 

Երեք մոդուլով 500 քառ.մ սառնարան

 ՉՈՐԱՆՈՑՆԵՐ

 

Մեկ մոդուլով 150 քառ.մ չորանոց

 

Երկու մոդուլով 300 քառ.մ չորանոց

 

Երեք մոդուլով 500 քառ.մ չորանոց