ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու պաշտոնատար անձ

1. Երևանի քաղաքապետարան՝ Արգիշտի 1 

Արթուր Կարապետյան՝ աշխատակազմի քարտուղարի տեղակալ

Հեռ.՝ +(374 11) 514-165, էլ. փոստ՝ artur.karapetyan@yerevan.am