ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Ծանուցում

08.10.2020

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված ռազմական դրությունը և ղեկավարվելով Երևանի քաղաքապետի 2018 թվականի դեկտեմբեի 24-ի №3757 որոշման հ.1 հավելվածի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետով՝ հայտնում ենք, որ 08/10/2020 թվականին կայանալիք գույքի աճուրդը կկայանա ռազմական դրության ավարտից հետո, որի մասին կտեղադրվի լրացուցիչ հայտարարություն:

 

Երևանի քաղաքապետարանի պետական և համայնքային
սեփականություն հանդիսացող հողամասերի
հրապարակային սակարկությունների
կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողով