ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

«Արշակունյաց» պոլիկլինիկա ՓԲԸ

Տեսնել քարտեզի վրա
«Արշակունյաց» պոլիկլինիկա ՓԲԸ

Գործության տեսակը՝ արտահիվանդանոցային:
Բուժհաստատությունն սպասարկում է 21 277 մեծահասակ և 6 162 մանկական բնակչության:

Ծառայությունների բնութագիրը.

  • թերապևտիկ ծառայություն,
  • մանկաբուժական ծառայություն,
  • կանանց կոնսուլտացիա,
  • նեղ մասնագիտական բժշկական օգնություն,
  • լաբորատոր, գործիքային ախտորոշիչ ծառայություններ.
  • զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց սպասարկում։

 

Կազմակերպության նեղ մասնագիտական ստորաբաժանումները.

 

ՔԿԱ կաբինետ,
ակնաբուժական կաբինետ,
ներզատաբանական կաբինետ,
սրտաբանական կաբինետ,
ուռուցքաբանական կաբինետ,
մաշկավեներաբանական կաբինետ,
նյարդաբանական կաբինետ,
ատամնաբուժական կաբինետ,
վիրաբուժական կաբինետ,
վարակաբանական կաբինետ,
մանկաբարձ-գինեկոլոգիական ծառայություն,
հակատուբերկուլոզային ծառայություն,
մերսման կաբինետ։
Մանկաբուժական բաժանմունքում առկա են նաև.
նյարդահոգեբույժի կաբինետ,
մերսման կաբինետ,
պրոֆպատվաստումների կաբինետ։

 

Ախտորոշիչ ծառայություններ

 

Գործիքային.
ռենտգեն կաբինետ,
ֆլուորոգրաֆիայի կաբինետ,
ԷՍԳ կաբինետ,
սոնոգրաֆիայի կաբինետ։

 

Լաբորատորիաներ.

 

ընդհանուր կլինիկական,
կենսաքիմիական,
սերոլոգիական։

 

Տնօրեն` Լուսյա Հակոբյան
Հասցե ՀՀ ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 43
Հեռախոս +374 10 44 02 12

Լուսանկարներ