ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետի լիազոր ներկայացուցչի 2021թ. մայիսի 24-ի հ.188 որոշման մեջ կատարվել է փոփոխություն

16.06.2021

Երևանի քաղաքապետի լիազոր ներկայացուցչի 16.06.2021 թվականի որոշմամբ կատարվել է փոփոխություն Երևանի քաղաքապետի լիազոր ներկայացուցչի 2021 թվականի մայիսի 24-ի «Հավաքի անցկացումն ի գիտություն ընդունելու մասին» հ.188 որոշման մեջ.

• 2-րդ պարբերությունում «ժամը 20.00-24.00» բառերը փոխարինվել է «ժամը 21.00-24.00» բառերով:

Երևանի քաղաքապետարան