ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

2018թ. արխիվային փաստաթղթեր

1. Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջե

2. ՀՀ Հարկային օրենսգիրք

3. Գույքահարկի մասին ՀՀ օրենքը

4. Հողի հարկի մասին ՀՀ օրենքը

5. Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական տուրքի մասին ՀՀ օրենքը

6. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին ՀՀ օրենքը
7. Տեղական տուրքերի և վճարների մասին ՀՀ օրենքը

8. Երևան համայնքում տեղական տուրքերի 2018 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017թ. N 91-Ն

9. Երևան համայնքում տեղական վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և Երևան քաղաքի ավագանու 2010 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 156-Ն, 2011 թվականի մայիսի 6-ի N 224-Ն, 2012 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 521-Ն և 2013 թվականի դեկտեմբերի 10-ի  N90-Ն  որոշումներն  ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017թ. N89-Ն որոշում 

10. 2018 թվականի տեղական վճարի գծով արտոնություններ սահմանելու, Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի հունիսի 24-ի  N190-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու  և 2017 թվականի փետրվարի 14-ի N675-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանացելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017թ. N 90-Ն որոշում

 

Հարկային եկամուտներ

1.Երևան քաղաքի 2018 թվականի հունվար ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման  վերաբերյալ

2.Երևան քաղաքի 2018 թվականի փետրվար ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

3.Երևան քաղաքի 2018 թվականի մարտ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

4.Երևան քաղաքի 2018 թվականի ապրիլ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

5.Երևան քաղաքի 2018 թվականի մայիս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

6.Երևան քաղաքի 2018 թվականի հունիս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

7.Երևան քաղաքի 2018 թվականի հուլիս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

8.Երևան քաղաքի 2018 թվականի օգոստոս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

9.Երևան քաղաքի 2018 թվականի սեպտեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

10.Երևան քաղաքի 2018 թվականի հոկտեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

11. Երևան քաղաքի 2018 թվականի նոյեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

12. Երևան քաղաքի 2018 թվականի դեկտեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

 

Ոչ հարկային եկամուտներ

1.Երևան քաղաքի 2018 թվականի հունվար ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման  վերաբերյալ

2.Երևան քաղաքի 2018 թվականի փետրվար ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

3.Երևան քաղաքի 2018 թվականի մարտ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

4.Երևան քաղաքի 2018 թվականի ապրիլ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

5.Երևան քաղաքի 2018 թվականի մայիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

6.Երևան քաղաքի 2018 թվականի հունիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

7.Երևան քաղաքի 2018 թվականի հուլիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

8.Երևան քաղաքի 2018 թվականի օգոստոս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

9.Երևան քաղաքի 2018 թվականի սեպտեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

10.Երևան քաղաքի 2018 թվականի հոկտեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

11.Երևան քաղաքի 2018 թվականի նոյեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

12.Երևան քաղաքի 2018 թվականի դեկտեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ