ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

2019թ. արխիվային փաստաթղթեր

1. Երևան քաղաքի 2019 թվականի բյուջե
2. ՀՀ Հարկային օրենսգիրք
3. Գույքահարկի մասին ՀՀ օրենքը
4. Հողի հարկի մասին ՀՀ օրենքը
5. Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական վճարի մասին ՀՀ օրենքը
6. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին ՀՀ օրենքը
7. Տեղական տուրքերի և վճարների մասին ՀՀ օրենքը
8. Երևան համայնքում տեղական տուրքերի 2019 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018թ. N42-Ն որոշում
9. Երևան համայնքում տեղական վճարների 2019 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018թ. N43-Ն որոշում 
10. 2019 թվականի տեղական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018թ. N 44-Ն որոշում
11. 2019 թվականի տեղական տուրքերի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու 15 հունվարի 2019թ. N 50-Ն որոշում

 

Հարկային եկամուտներ

1.Երևան քաղաքի 2019 թվականի հունվար ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

2.Երևան քաղաքի 2019 թվականի փետրվար ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

3.Երևան քաղաքի 2019 թվականի մարտ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

4.Երևան քաղաքի 2019 թվականի ապրիլ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

5.Երևան քաղաքի 2019 թվականի մայիս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

6.Երևան քաղաքի 2019 թվականի հունիս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

7.Երևան քաղաքի 2019 թվականի հուլիս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

8.Երևան քաղաքի 2019 թվականի օգոստոս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

9. Երևան քաղաքի 2019 թվականի սեպտեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

10. Երևան քաղաքի 2019 թվականի հոկտեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

11.Երևան քաղաքի 2019 թվականի նոյեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

12.Երևան քաղաքի 2019 թվականի դեկտեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

 

Ոչ հարկային եկամուտներ

1.Երևան քաղաքի 2019 թվականի հունվար ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

2.Երևան քաղաքի 2019 թվականի փետրվար ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

3.Երևան քաղաքի 2019 թվականի մարտ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

4.Երևան քաղաքի 2019 թվականի ապրիլ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

5.Երևան քաղաքի 2019 թվականի մայիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

6.Երևան քաղաքի 2019 թվականի հունիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

7.Երևան քաղաքի 2019 թվականի հուլիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

8.Երևան քաղաքի 2019 թվականի օգոստոս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

9.Երևան քաղաքի 2019 թվականի սեպտեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

10.Երևան քաղաքի 2019 թվականի հոկտեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

11. Երևան քաղաքի 2019 թվականի նոյեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

12.Երևան քաղաքի 2019 թվականի դեկտեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ