ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

2020թ. արխիվային փաստաթղթեր

1. Երևան քաղաքի 2020 թվականի բյուջե
2. Երևան համայնքում տեղական տուրքերի 2020 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2019թ. N 179-Ն որոշում
3. Երևան համայնքում տեղական վճարների 2020 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին 25 դեկտեմբերի 2019թ. N 180-Ն որոշում
4. 2020 թվականի տեղական տուրքերի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին 25 դեկտեմբերի 2019թ. N 181-Ն որոշում
5. 2020 թվականի տեղական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին 25 դեկտեմբերի 2019թ. N 182-Ն որոշում

 

Հարկային եկամուտներ

1.Երևան քաղաքի 2020 թվականի հունվար ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

2.Երևան քաղաքի 2020 թվականի փետրվար ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

3.Երևան քաղաքի 2020 թվականի մարտ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

4.Երևան քաղաքի 2020 թվականի ապրիլ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

5.Երևան քաղաքի 2020 թվականի մայիս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

6.Երևան քաղաքի 2020 թվականի հունիս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

7.Երևան քաղաքի 2020 թվականի հուլիս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

8.Երևան քաղաքի 2020 թվականի օգոստոս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

9.Երևան քաղաքի 2020 թվականի սեպտեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

10.Երևան քաղաքի 2020 թվականի հոկտեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

11.Երևան քաղաքի 2020 թվականի նոյեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

12.Երևան քաղաքի 2020 թվականի դեկտեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

 

Ոչ հարկային եկամուտներ

1.Երևան քաղաքի 2020 թվականի հունվար ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

2.Երևան քաղաքի 2020 թվականի փետրվար ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

3.Երևան քաղաքի 2020 թվականի մարտ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

4.Երևան քաղաքի 2020 թվականի ապրիլ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

5.Երևան քաղաքի 2020 թվականի մայիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

6.Երևան քաղաքի 2020 թվականի հունիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

7.Երևան քաղաքի 2020 թվականի հուլիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

8.Երևան քաղաքի 2020 թվականի օգոստոս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

9.Երևան քաղաքի 2020 թվականի սեպտեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

10.Երևան քաղաքի 2020 թվականի հոկտեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

11.Երևան քաղաքի 2020 թվականի նոյեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

12.Երևան քաղաքի 2020 թվականի դեկտեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ