ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

2021թ. արխիվային փաստաթղթեր

1. Երևան քաղաքի 2021 թվականի բյուջե
2. Երևան համայնքում տեղական տուրքերի 2021 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2020թ. N 304-Ն որոշում
3. Երևան համայնքում տեղական վճարների 2021 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին 22 դեկտեմբերի 2020թ. N 305-Ն որոշում
4. 2021 թվականի տեղական տուրքերի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին 22 դեկտեմբերի 2020թ. N 306-Ն որոշում
5. 2021 թվականի տեղական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին 22 դեկտեմբերի 2020թ. N 307-Ն որոշում

 

Հարկային եկամուտներ

1.Երևան քաղաքի 2021 թվականի հունվար ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

2.Երևան քաղաքի 2021 թվականի փետրվար ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

3.Երևան քաղաքի 2021 թվականի մարտ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

4.Երևան քաղաքի 2021 թվականի ապրիլ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

5.Երևան քաղաքի 2021 թվականի մայիս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

6.Երևան քաղաքի 2021 թվականի հունիս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

7.Երևան քաղաքի 2021 թվականի հուլիս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ 

8.Երևան քաղաքի 2021 թվականի օգոստոս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

 9.Երևան քաղաքի 2021 թվականի սեպտեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

10. Երևան քաղաքի 2021 թվականի հոկտեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

11. Երևան քաղաքի 2021 թվականի նոյեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

12. Երևան քաղաքի 2021 թվականի դեկտեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրմանվերաբերյալ

 

Ոչ հարկային եկամուտներ

1.Երևան քաղաքի 2021 թվականի հունվար ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

2.Երևան քաղաքի 2021 թվականի փետրվար ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

3.Երևան քաղաքի 2021 թվականի մարտ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

4.Երևան քաղաքի 2021 թվականի ապրիլ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

5.Երևան քաղաքի 2021 թվականի մայիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

6.Երևան քաղաքի 2021 թվականի հունիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

7.Երևան քաղաքի 2021 թվականի հուլիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

8.Երևան քաղաքի 2021 թվականի օգոստոս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

9.Երևան քաղաքի 2021 թվականի սեպտեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

10.Երևան քաղաքի 2021 թվականի հոկտեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

11. Երևան քաղաքի 2021 թվականի նոյեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

12. Երևան քաղաքի 2021 թվականի դեկտեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ