ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Սպորտ և երիտասարդություն

Վարչության գործառույթներ
Սպորտ և երիտասարդություն

2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-ԻՑ ՄԱՅԻՍԻ 15-Ը ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ


Հունվար-մարտ ամիսներին բաժինն իրականացրել է մարզադպրոցների ուսումնամարզական գործընթացի ՀՀ օրենսդրության հետ համապատասխանության վերահսկողություն և աշխատանքների համակարգում, սերտ կապեր է հաստատել հանրակրթական դպրոցների հետ և օժանդակել արտադասարանական աշխատանքներին ու ֆիզկուլտուրային-առողջարարական միջոցառումներին, ապահովել է մարզիկների մասնակցությունը ՀՀ առաջնությունների և միջազգային մրցաշարերի, ինչպես նաև իրականացրել գործուղումներ:
Մարտի 11-12-ին Երևան քաղաքում անցկացվել է ՀՀ Վարչապետի գավաթի համար սեղանի թենիսի Երևանյան փուլը, ձևավորել Երևան քաղաքի հավաքական թիմ, թիմին ապահովել մարզահագուստով ու ապրիլի 18-ին և 19-ին ապահովել թիմի մասնակցությունը Չարենցավան քաղաքում կայանալիք եզրափակիչ փուլին, որի ընթացքում երևանյան ներկայացուցիչները տարբեր տարիքային խմբերում զբաղեցրել են 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ մրցանակային տեղերը:
Ապրիլ ամսին Երևան քաղաքում մեկնարկեց ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից կազմակերպված «ՀՀ մարզերի, Երևանի և Արցախի հանրակրթական դպրոցների 7-12-րդ դասարանի աշակերտների սպարտակիադա» մարզական միջոցառումը, որտեղ հրաձգություն մարզաձևում երևանյան թիմը գրավեց 5-րդ հորիզոնականը, բազկամարտ մարզաձևում՝ 3-րդ մրցանակային տեղը, հնգամարտ մարզաձևում՝ 7-րդ տեղը, ֆուտզալ մարզաձևում՝ 1-ին մրցանակային տեղը:
Մայիսի 7-ին Գյումրի և մայիսի 10-ին Վանաձոր քաղաքներում անցկացվել է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից կազմակերպված «ՀՀ մարզերի, Երևանի և Արցախի հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-6-րդ դասարանների աշակերտների սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման եզրափակիչ փուլը, որոնցում երևանյան թիմերը գրավել են 2-րդ մրցանակային տեղերը:
Երևան քաղաքում անցկացվեց ՀՀ Վարչապետի գավաթի համար խճուղավազքի մրցաշարի երևանյան փուլը, որում հաղթած Երևանի Ավան վարչական շրջանի Կարեն Ասրյանի անվան հ. 171 հիմնական դպրոցի թիմը մայիսի 14-ին մասնակցեց Դիլիջանի մերձակայքում կայացած եզրափակիչ փուլին:
«Երևանի սպորտ կոմիտե» ՀՈԱԿ-ի միջոցով երևանյան թիմերը գործուղվել են տարբեր մարզաձևերի առաջնություններին: Ապրիլի 28-ից մայիսի 1-ը վոլեյբոլի հավաքական թիմը գործուղվել է Թբիլիսի քաղաքում անցկացվող վոլեյբոլի «ՔԱՐԹՎԵԼԱ-2022» միջազգային մրցաշարին, որտեղ հավաքական թիմը գրավել է 2-րդ մրցանակային տեղը:

 

 ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻՆ ԿԻՑ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Երևանի քաղաքապետի 2020 թվականի մայիսի 14-ի հ. 1651-Ա որոշմամբ ստեղծվել է Երևանի քաղաքապետին կից, երիտասարդության հարցերի խորհուրդ (այսուհետ՝ Խորհուրդ): Խորհրդի կազմում ընդգրկված են քաղաքապետարանի, հասարակական տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև անհատ քաղաքացի: Խորհրդի անհատական կազմը՝ 11 կին, 9 տղամարդ (Խորհրդի անհատական կազմը կցվում է):
2021 թվականի մարտ-մայիս ամիսներին Խորհուրդը գումարել է 3 նիստ:


ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻՆ ԿԻՑ, ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

Երևանի քաղաքապետի 2021 թվականի hհունիսի 30-ի N 2253-Ա որոշմամբ ստեղծվել է Երևանի քաղաքապետին կից, սպորտի և առողջ ապրելակերպի խորհուրդը (այսուհետ՝ Խորհուրդ): Խորհրդի կազմում ընդգրկված են քաղաքապետարանի, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև անհատ քաղաքացիներ: Խորհրդի անհատական կազմը՝ 4 կին, 15 տղամարդ:
2021 թվականի հուլիսի 20-ին Խորհուրդը գումարել է առաջին նիստը (Խորհրդի նիստերի արձանագրությունը կցվում է):