Պահոց

«Մհեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոն» ՀՈԱԿ-ի վերազինման, արդիականցման նպատակով ապրանքների ձեռքբերում

24.11.2022

«ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/1» ծածկագրով «Մհեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոն» ՀՈԱԿ-ի վերազինման, արդիականցման նպատակով ապրանքների  ձեռքբերման հայտարարությունը և հրավերը