Պահոց

Երևանի քաղաքի՝ Երկրորդ աշխարհամարտում տարած հաղթանակի 40-ամյանակի հուշահամալիրի այգու բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերում

18.01.2022

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/34՝ Երևանի քաղաքի՝ Երկրորդ աշխարհամարտում տարած հաղթանակի 40-ամյանակի հուշահամալիրի այգու բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ: