Պահոց

Աջափնյակ վարչական շրջանի թիվ 48 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերում

25.01.2022

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/37՝ Երևան քաղաքի ծածկագրով Երևանի քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի թիվ 48 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ