Պահոց

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության կարիքների համար Երևան քաղաքի 16-րդ թաղամասի 3-րդ շղթայի բակի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

05.05.2023

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/102 ծածկագրով  Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության կարիքների համար Երևան քաղաքի 16-րդ թաղամասի 3-րդ շղթայի բակի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում