Պահոց

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության կարիքների համար Երևան քաղաքում Ջրվեժում ավտոբուսային հավաքակայանի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերում

05.05.2023

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/103 ծածկագրով  Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության կարիքների համար Երևան քաղաքում Ջրվեժում ավտոբուսային հավաքակայանի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերում