Պահոց

Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար հ. 134 և հ. 164 դպրոցներին հարակից խաղահրապարակների վերակառուցում

01.02.2023

 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/48 ծածկագրով Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար  հ. 134 և հ. 164 դպրոցներին հարակից խաղահրապարակների վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերում