Պահոց

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի տարածքում բակային տարածքների և միջբակային ճանապարհների ասֆալտապատում

17.02.2023

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/64 ծածկագրով  Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի տարածքում բակային տարածքների և միջբակային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերում