Պահոց

Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար Գալշոյան 10 և 12 շենքերի մոտ մայթերի կառուցում

09.03.2023

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/72 ծածկագրով Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար Գալշոյան 10 և 12 շենքերի մոտ մայթերի կառուցոման աշխատանքների ձեռքբերում