Պահոց

Երևանի թվով 12 խաչմերուկների ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման փոփոխությունների շինարարական աշխատանքներ

15.01.2024

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-24/10 ծածկագրով  Երևանի թվով 12 խաչմերուկների ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման փոփոխությունների շինարարական աշխատանքների ձեռքբերում