Պահոց

Աջափնյակ վարչական շրջանի Նազարբեկյան 1Ա,1Բ,2,4,5 շենքերի և Ֆուչիկի 2-րդ նրբանցք 2 շենքի բակերի հիմնանորոգում

01.03.2024

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-24/24 ծածկագրով Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Նազարբեկյան 1Ա,1Բ,2,4,5 շենքերի և Ֆուչիկի 2-րդ նրբանցք 2 շենքի  բակերի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում