Պահոց

Նոր Նորք վարչական շրջանի բակային տարածքների կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորագման և բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերում

11.03.2024

 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-24/26 ծածկագրով Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի բակային տարածքների կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորագման և բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերում