Պահոց

Աջափնյակ վարչական շրջանում Բաշինջաղյան փողոցի hh.188, 192, 196 և 198 բազմաբնակարան բնակելի շենքերում կենտրոնացված ջերմամատակարարման նպատակով կաթսայատների կառուցում

20.03.2024

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-24/37 ծածկագրով Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանում Բաշինջաղյան փողոցի hh.188, 192, 196 և 198 բազմաբնակարան բնակելի շենքերում կենտրոնացված ջերմամատակարարման նպատակով կաթսայատների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում