Պահոց

Նոր Նորք վարչական շրջանի Լյուքսեմբուրգի 11շ., Լյուքսեմբուրգի 1-ին նրբ. 4 և 6 շենքերի հարակից տարածքւմ ոռոգման համակարգի անցկացում

12.04.2024

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-24/49 ծածկագրով Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Լյուքսեմբուրգի 11շ., Լյուքսեմբուրգի 1-ին նրբ. 4 և 6 շենքերի հարակից տարածքւմ ոռոգման համակարգի անցկացման աշխատանքների ձեռքբերում