Պահոց

Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար վերելակների հիմնանորոգման աշխատանքներ

02.05.2024

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-24/53 ծածկագրով Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար վերելակների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում