Պահոց

Նոր Նորք վարչական շրջանի բակային տարածքների բարեկարգման և խաղահրապարակներում ռետինե ծածկույթի իրականացման աշխատանքների ձեռքբերում

07.05.2024

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-24/55 ծածկագրով Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի բակային տարածքների բարեկարգման և խաղահրապարակներում ռետինե ծածկույթի իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման hայտարարություն և հրավեր