Պահոց

Նոր Նորք վարչական շրջանի 7-րդ զանգվածի հհ. 45,46 և 47 շենքերի հարակից տարածքում խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքներ

10.05.2024

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-24/56 ծածկագրով Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի 7-րդ զանգվածի հհ. 45,46 և 47 շենքերի հարակից տարածքում խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում