Պահոց

Նոր Նորք վարչական շրջանում շների զբոսանքի համար առանձնացված տարածքի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում

08.05.2024

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-24/57 ծածկագրով Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանում շների զբոսանքի համար առանձնացված տարածքի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում