Պահոց

Շենգավիթ վարչական շրջանի Ն․ Շենգավիթ 13-րդ փողոցի խմելու ջրի սնող ջրագծի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվություն

08.02.2024

ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/15 ծածկագրով Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Ն․ Շենգավիթ 13-րդ փողոցի խմելու ջրի սնող ջրագծի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների hայտարարությունն ու հրավերը