Պահոց

Արաբկիր վարչական շրջանի Քանաքեռ ՀԷԿ, հ. 2/2 շենքից դեպի ՀԷԿ-ի ավազան տանող աստիճանավանդակի,աստիճանին մոտենալու ճանապարհների և կից ենթակառուցվածքների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվություն

21.02.2024

ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/17 ծածկագրով Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Քանաքեռ ՀԷԿ, հ. 2/2 շենքից դեպի ՀԷԿ-ի ավազան տանող աստիճանավանդակի,աստիճանին մոտենալու ճանապարհների և կից ենթակառուցվածքների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվություն և հրավեր