Պահոց

Երևան քաղաքի Հրազդան գետի վրա Հաղթանակի կամրջի հիմնանորոգման /ուժեղացման/ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ

13.03.2024

ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/21 ծածկագրով՝  Երևան քաղաքի Հրազդան գետի վրա Հաղթանակի կամրջի հիմնանորոգման /ուժեղացման/ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների hայտարարությունն ու հրավերը