Պահոց

Ավան վարչական շրջանի հ. 12 պոլիկլինիկայի շենքի երեսպատման և բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվություն

11.04.2024

ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/32 ծածկագրով Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի հ. 12 պոլիկլինիկայի շենքի երեսպատման և բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերման hայտարարություն և հրավերը