Պահոց

Կենդանաբանական այգու տարածքում հանրային սանհանգույցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվություն

17.04.2024

ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/33 ծածկագրով Երևանի կենդանաբանական այգու տարածքում հանրային սանհանգույցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերման hայտարարություն և հրավերը