Պահոց

Էրեբունի վարչական շրջանի Խաղաղ Դոնի հ․19 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերում

07.05.2024

ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/37 ծածկագրով Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Խաղաղ Դոնի հ․19 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերման hայտարարություն և հրավեր