Պահոց

Շենգավիթ վարչական շրջանի «Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ

04.07.2024

ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/56 ծածկագրով Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի «Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերման hայտարարությունը և հրավերը