Պահոց

Աջափնյակ վարչական շրջանի բակերի, միջբակային ճանապարհների, փողոցների և մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորագման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվություն

16.01.2024