Պահոց

Շենգավիթ վարչական շրջանի բակերի, միջբակային ճանապարհների և մայթերի ասֆալտբետոնe ծածկի վերանորոգման, փողոցների դիտահորերի և անձրևընդունիչների վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվություն

19.06.2024

ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-24/47 ծածկագրով Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի բակերի, միջբակային ճանապարհների և մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման, փողոցների դիտահորերի և անձրևընդունիչների վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման hայտարարությունն ու հրավերը