Պահոց

Երևան քաղաքում ինքնակամ տեղադրված առևտրի ծառայությունների մատուցման օբյեկտների ապամոնտաժման, տեղափոխման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերում

17.11.2021

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-22/5 ծածկագրով հայտարարված՝ Երևան քաղաքում ինքնակամ տեղադրված առևտրի ծառայությունների մատուցման օբյեկտների ապամոնտաժման, տեղափոխման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերման հրավերը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով: