Պահոց

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի կարիքների համար էլեկտրական և կենցաղային սարքավորումների սպասարկում և վերանորոգում:

27.11.2023

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-24/4 Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի կարիքների համար էլեկտրական և կենցաղային սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների ձեռքբերում: