Պահոց

Դավթաշեն վարչական շրջանի A4 ֆորմատի թղթի և Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար նախատեսվող գրասենյակային ապրանքների գնում

08.12.2023

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12 ծածկագրով ԵԵրևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի A4 ֆորմատի թղթի և Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար նախատեսվող գրասենյակային ապրանքների գնման հայտարարությունը և հրավերը