Պահոց

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար շինանյութի ձեռքբերում

02.05.2024

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար շինանյութի ձեռքբերման՝ «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/127» ծածկագրով գնման ընթացակարգի կայք էջի հղումը